Өвөр Монгол дахь Хятадын колонийн дарангуйлал

Өвөр Монголын Шилийнгол аймгын Баруун үзүмчин хошуунд болсон газрын баяалгыг ухахын тулд цагдаа хөдөлгөөн хүчээр малчин айлын байшин хүрээг нураасан байна.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*