Өмнөд Монголын Их Хурлын төлөөлөгч…

Өмнөд Монголын Их Хурлын төлөөлөгч Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын арьс өнгөөр ялгаварлан гадуурхахыг устгах зөвлэлийн 96 дугаар хуралд оролцов

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*