Долоо дахь удааны “Азийн ардчилал, эрх чөлөөний эв нэглийн зөвлөлийн хурал”

ӨМИХ нарийн бичгийн дарга Олохнууд Дайчин.

10-р сарын 14-ний өдөр Токио хотод болсон Долоо дахь удааны “Азийн ардчилал, эрх чөлөөний эв нэглийн зөвлөлийн хурал” Өмнөд Монголын Их Хурлын нарийн бичгийн дарга Олохнууд Дайчин оролчон илтгэл хийв.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *