Өвөр Монгол дахь Хятадын колонийн дарангуйлал

Өвөр Монголын Шилийнгол аймгын Баруун үзүмчин хошуунд болсон газрын баяалгыг ухахын тулд цагдаа хөдөлгөөн хүчээр малчин айлын байшин хүрээг нураасан байна.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *