Өвөр Монголд Хятадын колонийн засгийн газраас цахим сүлжээгэр нам улсад ашиггуй мэдээлэл дамжуулбал 1-8 жилын хугацаагаар хорих гэж мэдээлсэн байна

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *