МӨРИЙН ХӨТӨЛБӨР

2016-11-09 SMC 0

Өмнөд Монголын их хуралдайн улс төрийн мөрийн хөтөлбөр 1. Хүн төрөлхтний нийгмийн голч ёс, эв . . . .