Өвөр Монголд Хятадын колончлолын засгийн газраас маллахыг хориглон малчдын үхэр малыг булаан дээрэмдэж байна

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *