Хөххотын 30-р сургууль Хятад хэлээр хэчээллэх болго

Хөххотын 30-р сургууль, эцэг эхийн хурал1 Сургуулийн талаас мэдэгдэх нь

1). 5сарын 1- с эхлэн, сургуулийн бүх төрлийн хичээлийг НЭГДЭЛТЭЙ ХЭЛ ( Хятад) дээр хэчээллэх болгох ( 9 сарын 1-с бүх орны хэвчээнд хэрэгжүүлэх). 2025 оноос дунд сургуулийн элсэлтийн шалгалт, 2028 оноос ахлах сургуулийн элсэлтийн шалгатыг бүгд нэгдэлтэй хуудсаар шалгалт авах болно( монгол хэлээр элсэлтийн шалгалт авахаа болино гэсэг үг).

2). “Монгол хэлний хичээл”-г орон нутгийн шинжтэй хичээл гэж үзэх ба одоохондоо 7 хоногт 7 удаа хичээл орж байгааг дараагийн хичээлийн жилээс эхлэн, 7 хоногт зөвхөн 1 хичээл л орох болно. ( нарийн төлөвлөгөөг яг боловсруулж байгаа).

3). 4-р сард “ Тооны хичээлийн нэр үгийг орчуулах” асуудлыг голчлон шийдэх.

4). Хүүхдүүдийн сургууль шилжин явах, анги солих буюу анги ульрах асуудлыг сургуулийн зүгээс хүлээн авах бөгөөд эцэг эхчүүд болгомжтой хандахыг хүсэж байна.

2. Эцэг эхчүүдийн санал

1). Үндэснийхээ хэлээр хичээл зааж байгааг болиулж , Хятад хэлээр сургалт явуулах нь сургалтын чанарыг яах батлах тухай.

2). Хүүхдүүд Монгол хэлээрээ чөтөөтөй ярих, бичих, унших чадвартай байхыг эцэг эхчүүд хүмэж байна.

3). Сургуулийн зүгээс ямар арга хэмжээ авч, эх хэлээ сурах нөхцлийг нь бүрэлдүүлж өгөх бэ?

3 Сургуулийн талын хариулт

1) Багш нарын заах чадварын талаар санаа зовох хэрэггүй, 2021 оны 3 сараас сургуулийн зүгээс Нэгдэлтэй хэлээр(Хятад хэл) хичээлэх талаар …..