Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Арьс…

Өмнөд Монголын Их Хуралдай
Өмнөд Монголын Их Хурлын төлөөлөгч Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын арьс өнгөөр ялгаварлан гадуурхахыг устгах зөвлэлийн 96 дугаар хуралд оролцов.

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Арьс өнгөөр ялгаварлахыг устгах хорооны 96-р чуулган

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын
Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*