Өмнөд Монголын Их Хурлын дарга Ш.Тэмцэлт “Тав дахь удаагын төвдийн тусгаар тогтнолын их хуралд” оролцов