Хонконгийн автономит байдал ба Өмнөд Монголын гарц —Харцагын Нарс

Хонконгийн автономит байдал ба Өмнөд Монголын гарц

—Харцагын Нарс

1984 онд Их Британийн Ерөнхий сайд Төмөр хатагтай Тэтчер, БНХАУ-ын Ерөнхий сайд Жао Зи ян нар хоёр улсын засгийн газар хоорондын Хонконгийн асуудлаар хамтарсан мэдэгдэл хийсэн бөгөөд энэхүү мэдэгдэлд БНХАУ-ын Хонконгод баримтлах үндсэн бодлого дараах байдлаар тогтов.

(1) Улс орны эв нэгдэл, нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байдлыг хадгалах, Хонконгийн түүх, бодит байдлыг харгалзан үзэхийн тулд БНХАУ Хонконгийн бүрэн эрхээ сэргээн босгохдоо БНХАУ-ын Үндсэн хуулийн 31-р зүйлд заасны дагуу тусгай засаг захиргааны онцгой бүс байгуулахаар шийдвэрлэв.

(2) Хонконгийн засаг захиргааны онцгой бүс нь БНХАУ-ын ардын засгийн газрын шууд мэдэлд байдаг. Гадаад харилцаа ба батлан ​​хамгаалах нь Төв Ардын засгийн газар удирддахыг эс тооцвол Хонконгийн засаг захиргааны онцгой бүс нь өндөр зэрэглэлийн бие даасан байдалтай байдаг.

(3) Хонконгийн засаг захиргааны онцгой бүс нь захиргааны эрх, хууль тогтоох эрх, бие даасан шүүх эрх мэдэл, эцсийн шүүх эрх мэдэлтэй байдаг. Одоо мөрдөгдөж байгаа хуулиуд үндсэндээ өөрчлөхгүй хэвээр байна.

(4) Хонконгийн засаг захиргааны онцгой бүсийн засгийн газрыг нутгийн хүмүүс бүрдэнэ. Гүйцэтгэх захирлыг орон нутагт сонгодог эсвэл хэлэлцээр хийж, Ардын төв засгийн газраас томилдог. Үндсэн албан тушаалтнуудыг Хонконгийн засаг захиргааны онцгой бүсийн гүйцэтгэх захирлаар томилж, Төв Ардын засгийн газарт томилохоор мэдээлэв. Хонконгод засгийн газрын янз бүрийн хэлтэст ажиллаж байсан Хятад, гадаадын төрийн албан хаагчид, цагдаагийн ажилтнуудыг хадгалах боломжтой. Хонконгийн засаг захиргааны онцгой бүсийн засгийн газрын хэлтэсүүд Британийн болон бусад гадаадын иргэдийг зөвлөх эсвэл тодорхой төрийн албан тушаалд ажиллуулахаар ажилд авах боломжтой.

(5) Хонконгийн өнөөгийн нийгэм, эдийн засгийн тогтолцоо өөрчлөхгүй, амьдралын хэв маяг өөрчлөхгүй хэвээр байна. Хонконгийн засаг захиргааны онцгой бүс нь тухайн хүний ​​эрх, эрх чөлөө, үг хэлэх, хэвлэн нийтлэх, угсрах, холбоо, аялал жуулчлал, шилжилт хөдөлгөөн, захидал, ажил хаялт, ажил мэргэжлээ сонгох, эрдэм шинжилгээний ажил хийх, шашны итгэл үнэмшлийг хуульд заасны дагуу хамгаална. Хувийн өмч, аж ахуйн нэгжийн өмчлөл, хууль ёсны өв хөрөнгө, гадаадын хөрөнгө оруулалт зэрэг нь бүгд хуулиар хамгаалагдах болно.

(6) Хонконгийн засаг захиргааны онцгой бүс нь чөлөөт боомт, бие даасан гаалийн нутаг гэсэн статусаа хадгална.

(7) Хонконгийн Захиргааны онцгой бүс нь олон улсын санхүүгийн төв болох статусаа хадгалж, чөлөөт урсгалын хөрөнгөөр ​​гадаад валют, алт, үнэт цаас, фьючерс зэрэг зах зээлийг үргэлжлүүлэн ажиллуулна. Хонконг долларын эргэлт үргэлжилж, чөлөөтэй хөрвөж болно.

(8) Хонконгийн засаг захиргааны онцгой бүс нь санхүүгийн хараат бус байдлыг хадгалах болно. Төв ардын засгийн газар Хонконгийн засаг захиргааны онцгой бүсэд татвар ногдуулахгүй.

(9) Хонконгийн засаг захиргааны онцгой бүс нь Нэгдсэн Вант Улс болон бусад орнуудтай харилцан ашигтай эдийн засгийн харилцаа тогтоож болно. Нэгдсэн Вант Улс болон Хонконг дахь бусад орны эдийн засгийн ашиг сонирхолд анхаарал хандуулах болно.

(10) Хонконгийн засаг захиргааны онцгой бүс нь эдийн засаг, соёлын харилцааг бие даан хөгжүүлэх, “Хятадын Хонконг” нэртэй улс орнууд, бүс нутаг болон олон улсын холбогдох байгууллагуудтай холбогдох гэрээ байгуулах боломжтой.

Хонконгийн засаг захиргааны онцгой бүсийн засгийн газар Хонконг руу аялалын бичиг баримтыг өөрөө гаргаж өгч болно.

(11) Хонконгийн засаг захиргааны онцгой бүсийн нийтийн дэг журмыг Хонконгийн засаг захиргааны онцгой бүсийн засаг захиргаа хэрэгжүүлнэ.

(12) БНХАУ-ын Хонконгтой холбогдох үндсэн удирдамж, бодлогын талаар болон энэхүү хамтарсан мэдэгдэлд хавсралтад дурьдсан үндсэн удирдамж, бодлогын нарийвчилсан тайлбарыг үндэслэн БНХАУ-ын Хонгконгын засаг захиргааны онцгой бүсийн үндсэн хуульд заасны дагуу үүнийг дагаж мөрдөх шаардлагатай болно. Тавин жилийн доторт ямар ч өөрчлөлт гарахгүй.

Хонконгийн өндөр зэрэглэлийн бие даасан засаглалтай удирдаж буй Хонконг иргэдийн бодлогыг хэрэгжүүлэх зорилгоор 1990 оны 4-р сарын 4-ний өдөр БНХАУ-ын Ардын Төлөөлөгчдийн Долдугаар Их Хурлын Гуравдугаар хуралдааныг 1990 оны 4-р сарын 4-ний өдөр БНХАУ-ын Хонконгын засаг захиргааны онцгой бүсийн үндсэн хуулийг батлан, 1990 оны 4-р сарын 4-ний өдрийн 26-р тушаалаар зарлав. Үндсэн хуульд Хонконг иргэдийн 50 жилийн турш өндөр хараат бус байх эрхийг тодорхой заасан байдаг.

Үндсэн хуулийн 2-р зүйлд заасны дагуу Ардын Төлөөлөгчдийн Их Хурлаас Хонконгийн засаг захиргааны онцгой бүсэд энэ хуулийн заалтын дагуу өндөр зэрэглэлийн бие даасан байдалтай байх, захиргааны эрх, хууль тогтоох эрх, бие даасан шүүх эрх мэдэл, эцсийн шүүх эрх мэдлийг эдлэх эрх олгосон.

5 дугаар зүйл: Хонконгийн засаг захиргааны онцгой бүс нь социалист систем бодлогыг хэрэгжүүлэхгүй, хуучны капиталист тогтолцоо, амьдралын хэв маягийг 50 жилийн турш хадгална.

27 дугаар зүйл: Хонконгын иргэд үг хэлэх, хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, хэвлэлийн эрх чөлөө, эвлэлдэн нэгдэх, цугларах, жагсаал хийх эрх чөлөө, үйлдвэрчний эвлэл, ажил хаялт зохион байгуулах, оролцох эрх, эрх чөлөөг эдэлнэ.

28 дугаар зүйл. Хонконгийн оршин суугчдын хувийн эрх чөлөө зөрчигдөх ёсгүй.

Хонконгын иргэдийг дур зоргоороо болон хууль бусаар баривчлах, хорих, шоронд хорих эрхгүй. Оршин суугчдыг дур мэдэн болон хууль бусаар хайх, хувийн эрх чөлөөг хязгаарлахыг хориглоно. Оршин суугчдыг эрүүдэн шүүх, оршин суугчдыг дур зоргоороо болон хууль бусаар амь насыг нь хохироохыг хориглоно гэжээ.

Гэвч урваа хөрвөөтэй Хятадын засгийн газар олон улсын эрх зүйд нөлөө бүхий Хонконгын тухай Хятад-Британийн хамтарсан тунхаглал, Хятадын Ардын их хурлын өөрсдөө батласан Хонконгын засаг захиргааны онцгой бүсийн үндсэн хуулийг 50 жилийн турш өөрчлөхгүй нэг улс хоёр системын амлалтаа зөрчин Хонконгын үндэсний аюулгүй байдлын тухай хуулиа 2020 оны 6 сарын 30 нд батлав. Дойче Велле Хонконгын үндэсний аюулгүй байдлын тухай хууль нь дараахь маргаантай 10 ангиллыг ялган гаргажээ. Үүнд: 1. Хууль ёсны дагуу “Хятад руу илгээх” ба үндэсний аюулгүй байдлын гэмт хэргийг “Хятад руу илгээх” боломжтой болгов. 2. Хонконгоос гадуурх гадаадын иргэд, тэр байтугай гадаадын иргэдийг бүхэлд нь хамарна. 3. Батлан ​​даалтад гарахгүй, нууц шүүх хурал хийх, жюригээс чөлөөлөх. 4. Үндэсний аюулгүй байдлын агентлаг давуу эрх эдэлдэг. 5. Үндэсний аюулгүй байдлын комисс шүүхийн хяналтыг зөвшөөрөхгүй. 6. Гэмт хэрэг нь өргөн цар хүрээтэй мөртлөө тодорхойгүй байдаг. Үндэсний аюулгүй байдлын тухай хуулийн “дөрвөн гэмт хэрэг” -д улс орныг хуваах, төрийн эрх мэдлийг урвуулан ашиглах, террорист ажиллагаа, гадаад улс орнуудтай хуйвалдах эсвэл үндэсний аюулгүй байдалд гадаадын хүчээр аюул учруулах зэрэг орно. Дөрвөн төрлийн гэмт хэргийн хамгийн дээд хэмжээ нь бүх насаар нь хорих ял байдаг боловч гэмт хэргийн тодорхойлолт маш өргөн хүрээтэй байдаг. 7. Цагдаагийн эрх мэдэл хязгааргүй. 8. Ретроспектив нэр томъёо тодорхойгүй байна. 9. Шүгэл сурталчлах. 10. Хонконгийн засгийн газарт сургууль, сүлжээ, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийг хянах зөвшөөрөл олгох. Үндэсний аюулгүй байдлын тухай хуулийн Хонконг хувилбараар дамжуулан Хятад улсын засгийн газар Хонконгын нэг улс хоёр систем, Хонконгыг Хонконгчууд захирах, өндөр түвшний бие даасан байдалыг өөрчлөн өөрийнхөө гаран дор хүүхэлдэй болгон хувиргав. Өнөөг хүрэхэд Хонгконгийн өөртөө засах нь нэрнээс цаашгүй хоосон хоцров!

ХКН түүхэндээ ганц бус удаа дэлхийг хуурах ийм заль мэхийг тоглож байсан бус, 1947 онд Өмнөд Монголд, 1951 онд Хятадын засгийн газар, Түвдийн засгийн газар хооронд байгуулсан 17 зүйлтэй хэлэлцээр, 1955 онд Зүүн Туркестанд автономит олгох амлалтуудын аль нь ч жинхэнэ утгаараа биелсэнгүй. Энэ бүхэн зөвхөн зальт хятадууд болон Хятадын коммунист засгийн газрын тур зуурын арга хэмжээ байсан юм! Тэд цаг хугацаа болсон гэж тооцоолох үед бүх гэрээ, үүрэг хаягдал цаас шиг хаяад орхино! Гэрээний уламжлал дутмаг асуудал бол зөвхөн Хятадын Коммунист Намын асуудлаар зогсохгүй ерөөсөө Хятадын иргэдийн нийтийн асуудал юм! Хятадууд өөрийнхөө уламжлалт соёлоо өргөн цар хүрээтэй, гүн гүнзгий гэж бусдад сурталчилж ирсэн, үнэндээ эрт дээр үеэс Хятадын нийгэм нигүүлсэл, шударга ёс, ёс зүй, мэргэн ухаан, нэр хүндэд итгэдэг гэж ухуулаад ирсэн боловч үнэн хэрэг дээрээ Хятадын нийгэм нь хүн хүнээ барьж иддэг ширэнгэн ой зарчим үйлчилдэг бөгөөд нөгөө ёс зүй, хэм хэмжээнүүд ерөөсөө байдаггүй юм!. Хятадууд хамгийн ихээр шүтдэг  зүйл гэвэл хуйвалдаан юм. Хятадын “агуу цэргийн стратегич” Сүнь-зи  2000 жилийн өмнө хятадын нийгэмд харилцааны дүрмийг цэргийн ном хэлбэрээр тогтоосон байдаг. Луйвар нь хятадуудын амь зуух нэгдүгээр зарчим болжээ! Өнөөдрийн байдлаар Хонконгийн өндөр түвшний бие даасан байдал алдагдсан нь онцгой тохиолдол биш бөгөөд орчин үеийн түүхэн дэх Өмнөд Монгол, Төвд, Зүүн Туркстан дахь өөртөө засах эрхээ хэрхэн алдаж байсан түүхийг дахин давтсан хэрэг ээ. Хятадууд бол итгэлгүй, итгэж чадхааргүй, итгэж болохгүй угсаатан юм. Хятад хүмүүс амандаа бал аюулхайдаа жад, хэлэх хийх адилгүй сайхан уламжлалтай ард түмэн билээ. Бид энэ уламжлалыг зөвхөн хятадын түүхэн зохиол, уран зохиолын бүтээлүүдээс олж унших болохоор зогсохгүй бодит амьдрал дээр байнга тохиолдох боломжтой.

Манай Өмнөд Монголын өмнөх үеийнхэн Хятадын Коммунист намаас Өмнөд Монголд автономит эрх олгох тухай амлалтад итгэж, эсэргүүцэлгүйгээр Хятадын автономит бүс болжээ. Энэ бол өмнөд Монголын орчин үеийн түүхэн дэх хамгийн гунигтай үйл явдлуудын нэг юм! Хятад улсын нэг хэсэг болсон Өмнөд Монголчууд тэсвэрлэхийн аргагүй үнээр энэ буруу сонготын төлөөсөө төлөв! 1960-аад онд Хятадын засгийн газар Өмнөд Монгол үндэстний өсөн нэмэгдэж буй үндэсний ухамсарыг дарах зорилгоор хуурамч “Шинэ Өвөр Намын хэрэг” -ийг зохион байгуулж, Өмнөд Монголын элитүүдийг цэвэрлэсэн юм. Тухайн үед 1.5 сая хүрэхгүй хүн амтай Өмнөд Монгол үндэстэний 30,000 гаруй хүн амийг тамлан зовоон амь насыг нь бүрэлгэж, 340,000 хүн баривчлагдан 120,000 хүн тахир дутуу болсон байна! Өмнөд монгол үндэстнийг бүр мөсөн уусгахын тулд хятадын эрх баригчид Өмнөд Монголын сургуулиудад хятад хэл дээр суурилсан хос хэлний боловсролыг нэвтрүүлэн гэж зэхэж байгаа бөгөөд энэ нь Хятадын колоничлолын засгийн газраас Өмнөд Монгол үндэстэнд үйлдсэн бас нэгэн мартагдашгүй гэмт хэрэг юм! Өмнөд Монгол гаралтай хүн болгон Хятадын эрх баригчдын энэхүү соёлыг устгах бодлогыг илчилж, эсэргүүцэх ёстой! Эдгээр цуст сургамж нь Өмнөд Монголчуудад хятадуудад итгэхгүй байх, хятадуудын өгсөн амлалтад итгэхгүй байхыг сургасан юм! ХКН-ын дарангуйлалын дэглэм нуран Хятадын улаан эзэнт гүрэн задрахад Өмнөд Монгол улс тусгаар тогтнож байгуулах өдөр бөгөөд аливаа автономит өөртөө засах гэх хууран мэхлэлт чөтгөр лүүгээ тонилцгоо!

2020 оны 8-р сарын 6-ны өдөр